Showreel lớp Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao

Đăng bởi:Leo DINH - 15/08/2017

Hãy cùng theo dõi các bạn khoá Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao tại Red Cat Academy đã làm được gì qua một đoạn showreel tổng hợp từ Red Cat nhé.Hãy chọn cho mình một khởi đầu thích hợp nhé các bạn. Tìm hiểu thêm các khoá học tại Red Cat Academy