Dự án hình ảnh của học viên Red Cat Academy RD03: Sự thật về tận thế

Đăng bởi:Leo DINH - 16/01/2017

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn, sự thật về ngày tận thế, và bí ẩn xung quanh các designers là những đề tài mà học viên lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03 tự chọn để thoả sức sáng tạo của mình. Bằng những kiến thức hình ảnh, phương pháp tư duy và nghệ thuật kể chuyện, các bạn đã tự sáng tạo ra những hình ảnh đầy màu sắc về những sự kiện vốn dĩ khô khan và buồn chán.


Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn của bạn Lê Việt Hiếu

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Những cái chết khó hiểu tại Sài Gòn - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03


Bí ẩn về ngày tận thế của bạn Trần Kiều Diễm.

Sự thật về ngày tận thế - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Sự thật về ngày tận thế - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Sự thật về ngày tận thế - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03


Sự Thật về Designers của bạn Đoàn Thị Nhật Hạ.


Sự thật về Designers - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Sự thật về Designers - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Sự thật về Designers - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03

Sự thật về Designers - Lớp Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay RD03


Bạn chưa tự tin vào khả năng tư duy hình ảnh và truyền đạt ý tưởng của mình? Tìm hiểu thêm các khoá học tư duy hình ảnh tại Red Cat Academy